Tuy nhiên để tránh xảy ra những tranh chấp không đáng có, có một vài điều lưu ý nếu bạn có ý định chia sẻ bài viết tại những website khác.

Hoithiendia.com giữ bản quyền toàn bộ nội dung và hoàn toàn chịu trách nhiệm bản quyền của bài viết.
Bạn được phép sử dụng lại nhưng không được tự ý chỉnh sửa nội dung, câu văn để tránh gây hiểu lầm cho người đọc.
Mọi hành động sử dụng lại vui lòng được ghi rõ ràng Nguồn bài viết từ Hoithiendia.com